Members

Home / Members
S.N. Full Name Email Address Pradesh No.
1 Keshab Raj Joshi Joshikeshar28@yahoo.com 7
2 Roshan Sunar Roshansoni885@gmail.com 7
3 Santosh Dhami Info.santoshdhami@gmail.com 7
4 Rawal Kumar Kathariya Info.BiBasBoy.@gmail.com 7
5 Sangam Chaudhary Info.saugamchy@gmail.com 7
6 Nirmal Chaudhary Chynirmal1234@gail.com 7
7 Saha dev Kunwar Sahadevkunwar907@gmail.com 7
8 Deepak Bhatta Mr.prahant 2073@gmail.com 7
9 Ajit Thapa Ajitthapa860@gmail.com 7
10 Amit Thapa Amithapa7744@gmail.com 7
11 Krismna Prasad Upadhyay Krishnaupadhyay1122@gmail.com 7
12 Shobha Kumari Chaudhary Info.shovachaudhary@gmil.com 7
13 Gita Kumari chaudhary Info.gitachaudhary@gmail.com 7
14 Pravesh Shrestha prveshshrestha@gmail.com 7
15 Hirendra Bhandari Hirendrabhandari.hb@gmail.com 7
16 Bhuwan Mahar Bhuwan.mahara742532@gmail.com 7
17 Pushp Raj Awasti Awisthipushp123@gmail.com 7
18 Surya Samsher Rana Suryasamsherrana050@gmail.com 7
19 Naresh Rana Nr24911@gmail.com 7
20 Gomatj Kumari Pant Gomatibhatta24@gmail.com 7
FACEBOOK
keep in touch
IT Federation Nepal Sinamangal Kathmandu Phone : 01-4490408 Email : itfederationnepal@gmail.com
Head Office
Address : Sinamangal, KTM Address Line 1 : Contact : 01-4490408 Contact No 1: 9801102054 Email : itfederationnepal@gmail.com
BIRATNAGAR BRANCH
Address : Biratnagar Contact : +977-9801102046 Email : info@itfn.org.np
POKHARA BRANCH
Address : Pokhara Contact : +977-9801102049 Email : info@itfn.org.np
BIRGUNJ BRANCH
Address : Pratima chowk, Birgunj Contact : +977-9801102053 Email : info@itfn.org.np