Members

Home / Members
S.N. Full Name Email Address Pradesh No.
1 Arishna Shrestha avishnashr@gmail.com 3
2 Suraj Majhi surajmajhi607@gmail.com 3
3 Pradeep Shrestha 1234pradips@gmail.com 3
4 Madhav adhikari madhava492@gmail.com 3
5 Bihal risal brunited08@gmail.com 3
6 Usha sharma ushabhattarai47@gmail.com 3
7 Binita koirala binitakoirala98@gmail.com 3
8 Saroj rana rana.saroj95@gmail.com 3
9 Anant sapkota nepalinan@gmail.com 3
10 Yagya raj shrestha FRIENDLY.VICTOR@GMIAL. 3
11 Rajib lama NATSUSYANGTAN@GMAIL.COM 3
12 pradip kutuwaju pradeep kutuwaju@gmail.com 3
13 Manan tamang trafal4@gmail.com 3
14 sanjeev parajuli sanjeevparajuli@gmail.com 3
15 Saurav sitaula saaurav10@gmail.com 3
16 Munal dhakal dhakal.munal@gmail.com 3
17 Sayuz shikharakar sayuz.shikhrakar@gmail.com 3
18 kabyashree pradhan myselfkabya@gmail.com 3
19 Divya thapa thapadivya52@gmial.com 3
20 Ronish Shrestha abhialic18@gmail.com 3
FACEBOOK
keep in touch
IT Federation Nepal Sinamangal Kathmandu Phone : 01-4490408 Email : itfederationnepal@gmail.com
Head Office
Address : Sinamangal, KTM Address Line 1 : Contact : 01-4490408 Contact No 1: 9801102054 Email : itfederationnepal@gmail.com
BIRATNAGAR BRANCH
Address : Biratnagar Contact : +977-9801102046 Email : info@itfn.org.np
POKHARA BRANCH
Address : Pokhara Contact : +977-9801102049 Email : info@itfn.org.np
BIRGUNJ BRANCH
Address : Pratima chowk, Birgunj Contact : +977-9801102053 Email : info@itfn.org.np