Members

Home / Members
S.N. Full Name Email Address Pradesh No.
1 Bivek kharel bivekkharal100@gmail.com 3
2 Nabin thapa thapanabin370@gmail.com 3
3 Prasant Yogi ypras.099@gmail.com 3
4 Surendra Adhikari asurendra196@gmail.com 3
5 Rabindra lal Shrestah rabindra_shr@hotmail.com 3
6 Dinesh Majhi dineshmajhi50@gmail.com 3
7 Rejin Lama rejinlam24@gmail.com 3
8 Biplab adhikaru biplabadhikari772@yahoo.com 3
9 Prajita neupane prajitaneupane427@gmail.com 3
10 Suraj bhusal bhusalsuraj90@gmail.com 3
11 Pramod Chand Chandpramod1@gmail.com 7
12 Milan Chaudhary Dymilanchaudhary25@gmail.com 7
13 Santosh Kalukunda santoshkalnela@gmail.com 7
14 Indra Narayan Yadav Indranarayonyandar555@gmail.com 7
15 Hem Raj Awasthi Rajhem1302135@gmail.com 7
16 Sunil K.c Kcsunil152@gmail.com 7
17 Basant Kamal Joshi Joshibasant77@gail.com 7
18 Chandramani Bhandari Chandramanib56@gmail.com 7
19 Roshan Bahadvr Pujara Pujararoshan984@gmail.com 7
20 Suresh pangerni Spangeni44@gmail.com 7
FACEBOOK
keep in touch
IT Federation Nepal Sinamangal Kathmandu Phone : 01-4490408 Email : itfederationnepal@gmail.com
Head Office
Address : Sinamangal, KTM Address Line 1 : Contact : 01-4490408 Contact No 1: 9801102054 Email : itfederationnepal@gmail.com
BIRATNAGAR BRANCH
Address : Biratnagar Contact : +977-9801102046 Email : info@itfn.org.np
POKHARA BRANCH
Address : Pokhara Contact : +977-9801102049 Email : info@itfn.org.np
BIRGUNJ BRANCH
Address : Pratima chowk, Birgunj Contact : +977-9801102053 Email : info@itfn.org.np